Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
15.ESI.OP.203 Štúdia o inteligentných elektrooptických snímačoch „systémová arch...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
03/12/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
15.ESI.OP.203.
15.ESI.OP.203 Štúdia o inteligentných elektrooptických snímačoch „systémová architektúra na zlepšovanie spôsobilostí senzorových sád pre prehĺbenie informácií o danej situácii“.
Táto štúdia bude predstavovať krok k dosiahnutiu cieľa pracovnej skupiny CapTech EDA EOST na podporu spolupráce vo výskume týkajúcom sa zriadenia rozšírenej otvorenej architektúry, ktorá umožní kombináciu rôznych senzorov vo viacnásobných fyzických konfiguráciách (napr. dislokované senzory, kombinované v jedinom balíku, montované na vežu, integrované do platformy) s cieľom prispôsobiť spôsoby prevádzky scenárom (napr. pozemný senzor bez posádky, statický letecký senzor na pozorovanie okolia areálu, samočinné nekonfigurovateľné hardvérové senzory).V rámci štúdie by sa mali tiež preskúmať príslušné technológie pre zložky a moduly, ktoré podporujú architektúru elektro-optického senzorového systému, napr. špičkové súčasti a štruktúry digitálneho spracovania, zdokonalený infračervený detektor alebo pokročilé, novátorské optické koncepcie, ktoré slúžia ako kľúčové aktivátory optického spracovania alebo spracovania pomocou dvoch alebo viacerých senzorov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
24/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
03/12/2015 12:00
03/12/2015 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 207-374741 Oznámenie o obstarávaní 24/10/2015 00:00