Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie dočasných agentúrnych pracovníkov
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/05/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
04/07/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2022/01/ST
Poskytnutie dočasných agentúrnych pracovníkov
EMA, Eurojust a Europol sa domnievajú, že môžu požadovať poskytnutie dočasných agentúrnych pracovníkov na dočasné poverenia, najmä v prípade abnormálneho pracovného zaťaženia, alebo poskytnutie špecifických služieb pre všeobecné podnikové alebo špecializované úlohy vedeckej/vysoko technickej podpory.Plánujú sa viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom s maximálne 3 dodávateľmi pre každú z 2 častí. Dodávatelia môžu predložiť ponuku na 1 alebo obidve časti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
75,360,000.00 EUR
79620000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/05/2022 00:00
04/07/2022 12:00
04/07/2022 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Základné funkcie
Dočasní agentúrni pracovníci sú zamestnaní a vyslaní do agentúr pracovnými agentúrami na vykonávanie úloh dočasného a osobitného charakteru v rôznych oblastiach, najmä v prípade abnormálnej pracovnej záťaže alebo na poskytovanie osobitných služieb.Časť 1 zahŕňa profily dočasných agentúrnych pracovníkov na plnenie „hlavných funkcií“ agentúr, napr. prístup k úradníkom pre dokumenty, úradníkom pre dátové vedy, vedeckým úradníkom atď.
Časť 2
Podnikové funkcie a správa
Dočasní agentúrni pracovníci sú zamestnaní a vyslaní do agentúr pracovnými agentúrami na vykonávanie úloh dočasného a osobitného charakteru v rôznych oblastiach, najmä v prípade abnormálnej pracovnej záťaže alebo na poskytovanie osobitných služieb.Časť 2 zahŕňa profily dočasných agentúrnych pracovníkov na obsadenie „podnikových funkcií a správy“ agentúr, napr. administratívnych asistentov, asistentov v oblasti ľudských zdrojov, asistentov v oblasti vizuálneho komunikačného dizajnu atď.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 119-334127
Korigendum
22/06/2022 00:00
2022/S 101-278439
Oznámenie o obstarávaní
25/05/2022 00:00