Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Crowdsourcing: účinné zapájanie komunít do hodnotenia rizík v oblasti potravín a...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
15/01/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
OC/EFSA/AMU/2015/03_Crowdsourcing
Crowdsourcing: účinné zapájanie komunít do hodnotenia rizík v oblasti potravín a krmív.
Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzavrieť priamu zmluvu na vykonanie konkrétnych úloh počas jasne určeného obdobia, ako je definované v súťažných podkladoch. Všeobecným cieľom tejto zákazky je skúmať možnosti občianskej vedy a crowdsourcingu prostredníctvom inovačného využívania nástrojov informačných technológií a zhodnotiť ich uplatniteľnosť na prácu EFSA.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
21/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
08/01/2016 23:59
Nie je k dispozícii
15/01/2016 23:59
22/01/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 223-405472 Korigendum 18/11/2015 00:00
2015/S 204-369564 Oznámenie o obstarávaní 21/10/2015 00:00