Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zväčšenie a rozšírenie iniciatívy „Digital Education Hackathon“
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/07/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/2022/OP/0006
Zväčšenie a rozšírenie iniciatívy „Digital Education Hackathon“
Iniciatíva „Digital Education Hackathon“ (Digitálne vzdelávanie Hackathon) (https://digieduhack.com/en/) bola 3 po sebe nasledujúce roky skúšobným modelom v rámci akčného plánu pre digitálne vzdelávanie na obdobie rokov 2018 – 2020 a rýchlo sa stala jednou z hlavných iniciatív Európskej komisie v oblasti digitálneho vzdelávania. Iniciatíva bude pokračovať v rámci akčného plánu digitálneho vzdelávania na obdobie rokov 2021 – 2027 s dlhodobým cieľom podporovať inováciu na najnižšej úrovni a prispievať k cieľom centra digitálneho vzdelávania. Realizácia iniciatívy „Digital Education Hackathon“ sa uskutoční prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zahŕňať návrh, vykonávanie a úplné hodnotenie nasledujúcich 3 vydaní iniciatívy „Digital Education Hackathon“ (roky 2023, 2024, 2025). Súťaž sa bude organizovať s cieľom uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na ďalší rozvoj a rozšírenie platformy „Digital Education Hackathon“; riadenie, rozširovanie a zapájanie jej komunity; podporu šírenia a realizácie hodnotných riešení; prepojenie iniciatívy s centrom digitálneho vzdelávania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
79400000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
79400000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/07/2022 00:00
15/09/2022 12:30
16/09/2022 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 134-381460
Oznámenie o obstarávaní
14/07/2022 00:00