Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická konsolidácia právnych aktov Európskej únie a kontrola ich konzistencie
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/07/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
OP/2022/OP/0003
Technická konsolidácia právnych aktov Európskej únie a kontrola ich konzistencie
Technická konsolidácia právnych aktov Európskej únie a kontrola ich konzistencie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
5,400,000.00 EUR
72300000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/07/2022 00:00
15/09/2022 10:00
15/09/2022 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Technická konsolidácia právnych aktov
Technická konsolidácia právnych aktov Európskej únie.
Časť 2
Kontrola konzistencie
Kontrola konzistencie konsolidovaného znenia právnych aktov Európskej únie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 129-366402
Oznámenie o obstarávaní
07/07/2022 00:00