Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Postup predaja testovacích zariadení VELA 5/6
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/12/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
03/02/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2022/OP/1515
Postup predaja testovacích zariadení VELA 5/6
Cieľom tohto konania je predaj testovacieho/meracieho vybavenia v zariadeniach VELA 5/6 externým zainteresovaným spoločnostiam. Oddelenie C.4 tieto zariadenia postupne vyraďuje z dôvodu nízkej miery využívania v posledných rokoch. K žiadosti sa pripája poznámka vysvetľujúca dôvody a stav zariadení.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Verejná zákazka
38433200
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/12/2022 00:00
03/02/2023 16:00
06/02/2023 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1 – predaj VELA 5
Postup predaja testovacích zariadení VELA 5.
Časť 2
Časť 2 – predaj VELA 6
Postup predaja testovacích zariadení VELA 6.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 249-725508
Oznámenie o obstarávaní
27/12/2022 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
JRC/IPR/2022/OP/1515-PIN
Postup predaja testovacích zariadení VELA 5/6
Predbežné oznámenie