Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Upratovanie, hospodárenie s odpadom a hygienické potreby.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
29/02/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
2015/EJ/11/PR.
Upratovanie, hospodárenie s odpadom a hygienické potreby.
Zmluva o upratovacích službách predstavuje zmluvu na poskytnutie viacerých služieb:— pravidelné upratovacie služby,— upratovacie služby na požiadanie,— dodatočné upratovacie služby,— čistenie okien vnútri,— dodávka hygienických/sanitárnych tovarov a všetkých spotrebných materiálov,— hospodárenie s odpadom vrátane zberu a spracovania všetkých recyklovateľných odpadov mimo miesta vrátane dôverných položiek,— hubenie škodcov,— vnútorné „zelené“ zariadenia (voliteľné).
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
28/10/2015 00:00
26/11/2015 23:59
29/02/2016 23:59
26/11/2015 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 209-378665
Oznámenie o obstarávaní
28/10/2015 00:00