Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadenie cestovných rizík.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
29/03/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
2015/EJ/19/PN.
Riadenie cestovných rizík.
Hodnotenie cestovných rizík, lekárska pomoc, krízový a evakuačný manažment, cestovné bezpečnostné služby, dopravná a bezpečnostná pomoc pri príležitostných situáciách, online riadenie cestovných rizík, bezpečnosť/ochrana cestujúcich, elektronické vzdelávanie.
Služby
Rokovacie konanie s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
28/10/2015 00:00
23/11/2015 23:59
29/03/2016 23:59
23/11/2015 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 209-378664
Oznámenie o obstarávaní
28/10/2015 00:00