Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych n...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/06/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
15/07/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/AWD/2022/480
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Belgicku, Bulharsku, Fínsku, Francúzsku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku a Taliansku
Požadované služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov, ktorí pracujú pre médiá pôsobiace v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ a zvýšiť povedomie o dôležitosti Parlamentu, parlamentnej demokracie, ako aj o hodnotách, ktoré zastáva. Bude zahŕňať modul v každej zo zúčastnených krajín (Belgicko, Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko), po ktorom bude nasledovať modul v Bruseli alebo Štrasburgu pre obmedzený počet novinárov vybraných z účastníkov prvého modulu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu v dotyčnej krajine;• výber účastníkov pre oba moduly;• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
10
Rámcová dohoda
3,500,000.00 EUR
80500000
Podmienky účasti
Uchádzač (alebo každý z členov v prípade skupiny ekonomických subjektov) musí byť zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra, s výnimkou medzinárodných organizácií.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Belgicku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul v Belgicku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 2
Implementácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Bulharsku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul v Bulharsku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 3
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Chorvátsku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul v Chorvátsku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 4
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov vo Fínsku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul vo Fínsku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 5
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov vo Francúzsku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul vo Francúzsku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných z účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 6
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Nemecku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul v Nemecku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 7
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Taliansku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul v Taliansku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 8
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Poľsku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul v Poľsku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 9
Implementácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Portugalsku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul v Portugalsku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Časť 10
Realizácia vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu pre mladých európskych novinárov v Španielsku
Požadované komplexné služby sa týkajú organizovania a realizácie školiaceho programu o otázkach EÚ, až dvakrát ročne, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých novinárov pôsobiacich v rámci EÚ, o európskych záležitostiach vo všeobecnosti a konkrétne o témach súvisiacich s Parlamentom. Cieľom odbornej prípravy je prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania EÚ, pričom sa zdôrazňuje význam Parlamentu, parlamentnej demokracie a hodnôt, ktoré zastáva. Cieľovou skupinou tejto odbornej prípravy sú mladí odborníci so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí sú ako kľúčoví multiplikátori a informovaní sprostredkovatelia.Program odbornej prípravy bude zahŕňať modul v Španielsku, po ktorom bude nasledovať modul pre obmedzený počet novinárov vybraných spomedzi účastníkov prvého modulu v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.Zákazka zahŕňa nasledujúce špecifické služby:• organizácia a realizácia programu (1. modul);• výber účastníkov (1. a 2. modul);• činnosti v oblasti komunikácie a aktívnej pomoci.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 116-323164
Korigendum
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Oznámenie o obstarávaní
13/06/2022 00:00