Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podporná štruktúra programu Erasmus Mundus
Obstarávateľ:
European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/08/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
07/11/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EACEA/2022/OP/0005
Podporná štruktúra programu Erasmus Mundus
Cieľom obstarávania je poskytnúť organizáciám zapojeným do programu Erasmus Mundus a Komisii platformu na výmenu zdola nahor a získavanie kontaktov z akademického, pedagogického, vedeckého a administratívneho hľadiska.Dodávateľ poskytne odborné poradenstvo v oblasti riadenia akademickej spolupráce a spoločných programov, zber a analýzu údajov týkajúcich sa realizácie programov Erasmus Mundus a prispeje k identifikácii osvedčených postupov. Dodávateľ bude tiež organizovať podujatia na využitie výsledkov a posilnenie vplyvu, výmenu osvedčených postupov v rámci spoločenstva Erasmus Mundus a propagáciu programu mimo tohto spoločenstva. Napokon dodávateľ zmapuje existujúce iniciatívy a navrhne nové spôsoby získavania kontaktov a spolupráce pre spoločenstvo na výmenu poznatkov medzi konzorciami Erasmus Mundus a poskytne odporúčania pre štruktúru (štruktúry) zastúpenia voči útvarom Komisie a iným zainteresovaným stranám.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
80300000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79952000
72000000
73000000
80300000
79311000
79330000
98000000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/08/2022 00:00
07/11/2022 12:00
10/11/2022 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 162-460133
Oznámenie o obstarávaní
24/08/2022 00:00