Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Úrazové poistenie
Obstarávateľ:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/07/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
27/10/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
PMO/2022/RP/0005
Úrazové poistenie
1. poistenie proti rizikám úrazu, choroby z povolania a smrti z prirodzených príčin zamestnancov v aktívnom služobnom pomere;2. Poistenie proti riziku nehôd pre partnerov/osoby, nezaopatrených zamestnancov v aktívnych službách vyslaných do tretej krajiny mimo EÚ.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Verejná zákazka
136,500,000.00 EUR
66510000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/07/2022 00:00
27/10/2022 12:00
07/08/2022 12:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Úrazové poistenie
Poistenie proti rizikám nehôd, chorôb z povolania a smrti z prirodzených príčin zamestnancov v aktívnom služobnom pomere.
Časť 2
Úrazové poistenie nezaopatrených osôb
Poistenie proti riziku nehôd pre partnerov/osoby a nezaopatrených zamestnancov v aktívnom služobnom pomere vyslaných do tretej krajiny mimo EÚ.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 129-366398
Oznámenie o obstarávaní
07/07/2022 00:00