Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/10/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
05/12/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EISMEA/2022/OP/0014
Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie
Obstarávanie bude stimulovať integráciu sociálnych aspektov do verejného obstarávania vrátane zvýšenia informovanosti o stimuloch pre sociálne investície do poskytovania verejných služieb, podpory zapojenia aktérov sociálneho hospodárstva do postupov verejného obstarávania a do procesov hodnotových reťazcov a zvýšenia informovanosti hlavných podnikov, aby viac spolupracovali so sociálnymi podnikmi. Bude vychádzať z úspešných výsledkov projektu „Nákup so sociálnym vplyvom“ (Buying for social impact).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Verejná zákazka
2,200,000.00 EUR
75110000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/10/2022 00:00
05/12/2022 10:00
05/12/2022 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Odborná príprava a činnosti na zvýšenie informovanosti v oblasti sociálne zodpovedného verejného obstarávania
Vykonávanie odbornej prípravy a činností na zvýšenie informovanosti v oblasti sociálne zodpovedného verejného obstarávania.
Časť 2
Meranie pozitívneho vplyvu v sociálne zodpovednom verejnom obstarávaní
Dosiahnuť lepšie pochopenie existujúcich rámcov a rozsahu, pokiaľ ide o metodiky, politiky a postupy merania vzhľadom na sociálny vplyv vo verejnom obstarávaní v členských štátoch EÚ.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 218-623521
Korigendum
11/11/2022 00:00
2022/S 195-551538
Oznámenie o obstarávaní
10/10/2022 00:00