Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb riadenia projektu, architektúry a analýz požiadaviek v obla...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/08/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/002/22
Poskytovanie služieb riadenia projektu, architektúry a analýz požiadaviek v oblasti informačných technológií
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je získať služby súvisiace s riadením projektu, architektúrou a analýzou požiadaviek v oblasti informačných technológií (IT). Úrad plánuje zadať pre každú časť maximálne 4 rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie týchto externých IT služieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Rámcová dohoda
48,048,000.00 EUR
72220000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/08/2022 00:00
30/09/2022 13:00
03/10/2022 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby riadenia projektu a architektúry v oblasti informačných technológií
Služby, ktoré sa budú ponúkať, sa týkajú:• riadenie programu, riadenie projektu a podpory projektu v oblasti informačných technológií;• architektúry v oblasti informačných technológií.
Časť 2
Služby analýzy požiadaviek v oblasti informačných technológií
Cieľom tohto obstarávania je poskytovať služby analýzy požiadaviek v oblasti informačných technológií zamerané na formulovanie funkcionálnych a nefunkcionálnych požiadaviek a podporu počas životného cyklu informačných riešení.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 149-425329
Oznámenie o obstarávaní
04/08/2022 00:00