Údaje o výzve na predloženie ponúk

Due to minor clerical inconsistencies, a new version of App.TS.D - Quality Criterion and Price was published, fully aligned to the content of the Tender Specifications document.
Názov:
Horizontálne služby v oblasti IKT
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/11/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
07/02/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/3/2022
Horizontálne služby v oblasti IKT
Zmluvy vyplývajúce z tejto výzvy na predloženie ponúk budú podporovať oblasti interného riadenia IT projektov a analýzy podnikania. Poskytnú tiež podporu ďalším interným IT oblastiam podľa plánu, pričom doplnia interné kapacity EMSA, konkrétne: v oblastiach, ako je podniková architektúra, IT bezpečnosť, dátové vedy a správa údajov, vývoj IT a údržba IT riešení a ďalšie technické odborné znalosti potrebné na efektívne riadenie IT portfólia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
5
Rámcová dohoda
3,850,000.00 EUR
72000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/11/2022 00:00
07/02/2023 16:00
09/02/2023 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Projektové riadenie a IT.
Služby v rámci tejto časti pozostávajú z vykonávania úloh v oblasti IT vývoja, údržby a prevádzky súčasných a budúcich digitálnych služieb EMSA, pre ktoré už existujú alebo budú zriadené zmluvy na vývoj, údržbu a/alebo prevádzku.
Časť 2
Informačná bezpečnosť
Bezpečnostné poradenské služby a súvisiace činnosti podľa zverejnených súťažných podkladov (časť 2).
Časť 3
Služby podpory správy údajov
EMSA spravuje niekoľko námorných digitálnych služieb pre prevádzkových používateľov členských štátov a orgánov EÚ. Tieto služby majú vysokú úroveň dostupnosti a poskytujú sa prostredníctvom „front end“ (grafických používateľských rozhraní) alebo „system-to-system“ (S2S) webových služieb a API. Proces týchto služieb a spoliehanie sa na viaceré súbory údajov a úložiská údajov. Vo všeobecnosti sa má v rámci zberu informácií a údajov odvodených z mnohých operačných systémov a externých zdrojov údajov vyvinúť organizácia, produkty a služby dátového skladu. Dátový sklad má konsolidovať a transformovať nespracované údaje na obchodné objekty s cieľom podporovať obchodné rozhodnutia optimálnym spôsobom umožnením analýzy údajov a podávania správ na rôznych súhrnných úrovniach.
Časť 4
Technické odborné znalosti
Služby pozostávajú z vykonávania úloh v oblasti IT odborného poradenstva podľa ustanovení zverejnených súťažných podkladov (časť 4).
Časť 5
Riadené služby centra pre bezpečnostné operácie (SOC)
Prevádzka a neustále zlepšovanie Centra pre bezpečnostné operácie EMSA ako riadenej služby na monitorovanie kybernetickej bezpečnosti a vyšetrovanie udalostí a incidentov a reakcie na incidenty a sanáciu na základe H24, 365 dní/rok a zlepšenie SOC.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 216-621450
Oznámenie o obstarávaní
09/11/2022 00:00