Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na vypracovanie štúdie „Kybernetická odolno...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/08/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
22/09/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
22.ISE.OP.229
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na vypracovanie štúdie „Kybernetická odolnosť pre leteckú oblasť a preskúmanie uskutočniteľnosti kybernetického cvičenia v letectve (CRUCIAL HINTS)“
CRUCIAL HINTS – „Kybernetická odolnosť voči racionalizácii komunikácie, navigácie a dohľadu, inovácie vyplývajúce z nových technológií, umelá inteligencia/strojové učenie, nízkoprahové udalosti (Hybridná hrozba) vrátane výziev v oblasti elektromagnetických činností, rádiového spektra, bezpečnosti dodávateľského reťazca a kybernetických cvičení v oblasti letectva“ (Cyber Resilience Under Consideration of communication, navigation and surveillance rationalisation, Innovations by emerging tech, Artificial Intelligence/Machine Learning, Low-threshold events (Hybrid Threat), including challenges in electromagnetic activities, radio spectrum, supply chain Security and aviation cyber exercises).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
500,000.00 EUR
73000000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/08/2022 00:00
22/09/2022 17:00
23/09/2022 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 155-438805
Oznámenie o obstarávaní
12/08/2022 00:00