Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie pomoci pri postupoch výberu zamestnancov.
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
15/02/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/HUCAP/2015/25.
Poskytnutie pomoci pri postupoch výberu zamestnancov.
Všeobecným cieľom rámcovej zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto obstarávacieho konania, je poskytnúť pomoc a/alebo odborné poradenstvo pre výberové komisie EFSA pri výberových konaniach na rôzne typy pozícií (t. j. vedúci manažéri, strední manažéri, vedúci tímov, referenti, asistenti).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Ako je podrobne uvedené v časti 2 súťažných podkladov, ktoré sú dostupné online.
Ako je podrobne uvedené v časti 2 súťažných podkladov, ktoré sú dostupné online.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Ako je podrobne uvedené v časti 2 súťažných podkladov, ktoré sú dostupné online.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Míľniky
22/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
15/02/2016 14:30
16/02/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 247-448662 Oznámenie o obstarávaní 22/12/2015 00:00