Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vypracovanie metód na zdokonalenie presnosti odhadov HIV v krajinách EÚ/EHP.
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
12/02/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/27/11/2015-PROC/2015/033.
Vypracovanie metód na zdokonalenie presnosti odhadov HIV v krajinách EÚ/EHP.
Všeobecným cieľom tejto zákazky je vypracovať súbor metód/nástrojov, ktoré umožnia členským štátom zlepšiť použiteľnosť údajov národného sledovania HIV a poskytnúť lepšie odhady pre niektoré kľúčové parametre čo najprijateľnejším spôsobom pre používateľov. Týmto sa ECDC a členským štátom umožní identifikovať skutočnú epidémiu HIV na národnej úrovni a úrovni EÚ/EHP.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
12/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
12/02/2016 16:30
19/02/2016 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 241-436421
Oznámenie o obstarávaní
12/12/2015 00:00