Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nástroje a služby operačného softvéru na správu aktív (SAM).
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
04/02/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
PE/ITEC-SAM15.
Nástroje a služby operačného softvéru na správu aktív (SAM).
Európsky parlament (EP) sa v súčasnosti nachádza v procese vytvorenia programu softvéru na správu aktív (SAM).Existujú 3 hlavné ciele programu SAM, pre ktoré sú nevyhnutné vhodné nástroje a podporné služby:— zhoda – riadenie rizika súvisiaceho s právnym a regulačným vystavením kvôli nesúladu s licenciami, zmiernenie potenciálnych prerušení alebo zhoršenia služieb IT,— kontrola nákladov – zníženie priamych nákladov na softvér, súvisiace aktíva ako aj priebežných nákladov na podporu a zmluvy,— správa – s dôveryhodnými údajmi o stave softvéru podniku a spôsobilosťou modelovať presné scenáre vplyvu zmien by sa mohli prijímať lepšie podnikateľské rozhodnutia a dosahovať výhodná pozícia v akýchkoľvek rokovaniach s predajcom.Cieľom tohto verejného konania je obstaranie vhodných nástrojov SAM s potrebnými podpornými službami na prevádzku programu SAM.Program SAM je interným programom EP a nebude sa zabezpečovať z externých zdrojov; konzultačné služby sa predpokladajú len v prípade potreby.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
16/12/2015 00:00
03/02/2016 23:59
04/02/2016 17:00
16/02/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 243-440514
Oznámenie o obstarávaní
16/12/2015 00:00