Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Správa športových a sociálno-kultúrnych zariadení v Úrade pre harmonizáciu vnúto...
Obstarávateľ:
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
29/01/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/014/15.
Správa športových a sociálno-kultúrnych zariadení v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (OHIM) v Alicante (Španielsko).
Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť rámcovú zmluvu na vykonanie príslušných služieb týkajúcich sa správy športových a sociálno-kultúrnych zariadení v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny). To zahŕňa technickú, ekonomickú a administratívnu správu športových zariadení, okrem upratovania a údržby stálych zaradení a vybavenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
12/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
29/01/2016 23:59
04/02/2016 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 241-436422
Oznámenie o obstarávaní
12/12/2015 00:00