Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie služieb dočasného personálu pre Európsky inovačný a technologický in...
Obstarávateľ:
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/09/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
24/11/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
03/2022/OP/EITPROC
Poskytnutie služieb dočasného personálu pre Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Predmetom tejto výzvy na predkladanie ponúk je poskytnutie služieb dočasného zástupcu pre Európsky inovačný a technologický inštitút, ako je uvedené v súťažných podkladoch. Toto obstarávanie sa nerozdeľuje na časti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najnižšia cena
2,200,000.00 EUR
79610000
HU110
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/09/2022 00:00
24/11/2022 16:00
28/11/2022 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 202-573547
Korigendum
19/10/2022 00:00
2022/S 190-536871
Korigendum
03/10/2022 00:00
2022/S 168-475147
Oznámenie o obstarávaní
01/09/2022 00:00