Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov; zvýšenie pripravenosti ...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
02/03/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EASME/COSME/2015/028.
Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov; zvýšenie pripravenosti malých a stredných podnikov z EÚ na medzinárodné zviditeľnenie na cieľových trhoch.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je vykonať projekt prvej skúšky, ktorý umožní Európskej komisii uplatňovať stratégie, politiky a činnosti zamerané na pomoc európskym malým a stredným podnikom bez medzinárodných skúseností chopiť sa príležitostí na rast za hranicami európskeho vnútorného trhu EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
19/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
26/02/2016 23:59
Nie je k dispozícii
02/03/2016 23:59
14/03/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 013-017785 Korigendum 20/01/2016 00:00
2015/S 246-446222 Oznámenie o obstarávaní 19/12/2015 00:00