Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
MHA-1292 Výkon auditu GEMS.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
22/02/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
MHA-1292.
MHA-1292 Výkon auditu GEMS.
Konzorcium pre správu databázy rizík „Global Emerging Markets“ (GEM), pôvodne založené ako výsledok spoločného úsilia Európskej investičnej banky (EIB) a Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC), je komplexná databáza informácií o úverových rizikách týkajúcich sa operácií na vznikajúcich trhoch, v súčasnosti vykonávaných 11 zúčastnenými inštitúciami. Ostatní členovia konzorcia GEMs sú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), Africká rozvojová banka (AfDB), Medziamerická rozvojová banka (IADB), Ázijská rozvojová banka (ABD), Holandská rozvojová banka (FMO), Čiernomorská obchodná a rozvojová banka (BSTDB), Zámorská spoločnosť pre súkromné investície (OPIC), Islamská rozvojová banka (IsDB) a Agence Française de Développement (AFD). Prvotným účelom tejto databázy je poskytnúť združené údaje o mierach úverového zlyhania z projektov financovaných zúčastnenými organizáciami a o mierach obnovy zo zlyhaných projektov. V databáze rizík GEM je v súčasnosti viac ako 7 000 strán, približne 1 500 zlyhaní a takmer 1 500 vyriešených zmlúv.Členovia zúčastňujúcich sa inštitúcií konzorcia GEM sa stretávajú dvakrát ročne s cieľom prediskutovať potenciálne zlepšenia, čo sa týka širokého rozsahu tém.Konzorcium „Global Emerging Market Credit Data“ (GEM) bolo overené, pokiaľ ide o jeho metodiku a kvalitu údajov na začiatku roku 2009, kedy inštitúcie, ktoré prispievali údajmi, boli len EIB a IFC.Druhé nezávislé overenie operácií konzorcia sa konalo v roku 2013 a bolo zamerané na návrhy, zmeny a odporúčania, čo sa týka vymedzení pojmov a ich uplatňovania.V súčasnosti má konzorcium GEM v úmysle overiť kvalitu údajov aj metodiky, ako aj výkon kalibrácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
23/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
22/02/2016 23:59
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 248-450614
Oznámenie o obstarávaní
23/12/2015 00:00