Údaje o výzve na predloženie ponúk

IMPORTANT NOTE: the date of 28/01/2016 is the last date for the 'dispatch' of tenders by the tenderer and NOT the 'receipt' of tenders by ENISA.
Názov:
Materiály verejných záležitostí a audiovizuálneho scenára pre kybernetické cviče...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
28/01/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENISA D-COD-16-T05.
Materiály verejných záležitostí a audiovizuálneho scenára pre kybernetické cvičenia Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).
Časť 1 – vypracovanie audiovizuálneho materiálu pre scenár cvičenia.Cieľom tohto projektu je vypracovať vizuálny materiál pre scenár cvičenia, ktorý podporí rozprávanie príbehu v rámci cvičenia Cyber Europe 2016.Časť 2 – podpora pre mediálny scenár a scenár verejných záležitostí pred vykonávaním cvičenia a počas neho.Cieľom tohto projektu je podporiť ENISA pri vypracovaní konkrétnych scenárov a vytvoriť simulovanie tlaku médií počas rôznych fáz cvičenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
18/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
28/01/2016 17:00
09/02/2016 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Vypracovanie audiovizuálneho materiálu pre scenár cvičenia Cieľom tohto projektu je vypracovať vizuálny materiál pre scenár cvičenia, ktorý podporí rozprávanie príbehu v rámci cvičenia Cyber Europe 2016.Práce sa budú realizovať na základe tejto štruktúry:1. pracovný balík 1 (PB 1): simulovaný program televíznych správ;2. pracovný balík 2 (PB 2): vypracovanie vizuálneho materiálu na podporu scenára cvičenia;3. pracovný balík 3 (PB 3): propagačný vizuálny materiál po vykonaní činností.
Časť 2 Podpora pre mediálny scenár a scenár verejných záležitostí pred vykonávaním cvičenia a počas neho Cieľom tohto projektu je podporiť ENISA pri vypracovaní konkrétnych scenárov a vytvoriť simulovanie tlaku médií počas rôznych fáz cvičenia.1. PB 1 – stratégia mediálneho tlaku;2. PB 2 – vopred pripravené podrobné scenáre a materiály mediálneho tlaku;3. PB 3 – monitorovanie reakcie médií a dynamický mediálny tlak počas cvičenia;4. PB 4 – podpora pri tvorbe textu pre audiovizuálny materiál scenára;5. PB 5 – príležitostné redigovanie textového a grafického materiálu.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 245-444391 Oznámenie o obstarávaní 18/12/2015 00:00