Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Komunikačné produkty a služby: časť 1: informačná grafika, informačné/dátové viz...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
19/02/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
OC/EFSA/COMMS/2015/03
Komunikačné produkty a služby: časť 1: informačná grafika, informačné/dátové vizualizácie; časť 2: analýza webu.
Cieľom časti 1 je outsourcing výroby multimediálnych produktov, ako sú produkty informačnej grafiky a informačnej/dátovej vizualizácie pre digitálnu komunikáciu. Táto časť tiež zahŕňa výrobu iných novátorských technologických produktov, ako sú imerzné webové stránky, nové formáty pre digitálne skúsenosti atď.Cieľom časti 2 je outsourcing poradenských služieb v oblasti analýzy webu pre digitálnu komunikáciu. EFSA plánuje vytvoriť spoľahlivú stratégiu analýzy webu na monitorovanie a meranie výkonnosti a úspechu svojich online aktivít a komunikačných kampaní na odlišných kanáloch. Náhľady analýzy webu by mali byť vykonateľné, mali by pomôcť pri plánovaní a rozhodovaní a mali by podporovať stratégiu EFSA, čo sa týka online obsahu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
17/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
19/02/2016 23:59
26/02/2016 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
OC/EFSA/COMMS/2015/03 – Komunikačné produkty a služby: časť 1: informačná grafika, informačné/dátové vizualizácie
Cieľom časti 1 je outsourcing výroby multimediálnych produktov, ako sú produkty informačnej grafiky a informačnej/dátovej vizualizácie pre digitálnu komunikáciu. Táto časť tiež zahŕňa výrobu iných novátorských technologických produktov, ako sú imerzné webové stránky, nové formáty pre digitálne skúsenosti atď.
Časť 2
OC/EFSA/COMMS/2015/03 – Komunikačné produkty a služby: časť 2: analýza webu
Cieľom časti 2 je outsourcing poradenských služieb v oblasti analýzy webu pre digitálnu komunikáciu. EFSA plánuje vytvoriť spoľahlivú stratégiu analýzy webu na monitorovanie a meranie výkonnosti a úspechu svojich online aktivít a komunikačných kampaní na odlišných kanáloch. Náhľady analýzy webu by mali byť vykonateľné, mali by pomôcť pri plánovaní a rozhodovaní a mali by podporovať stratégiu EFSA, čo sa týka online obsahu.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 244-442786
Oznámenie o obstarávaní
17/12/2015 00:00