Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
OC/EFSA/PRAS/2015/07 – Prehľad literatúry a hodnotenie o alternatívnych metódach...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
04/02/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
OC/EFSA/PRAS/2015/07
OC/EFSA/PRAS/2015/07 – Prehľad literatúry a hodnotenie o alternatívnych metódach testovania neurotoxicity.
EFSA požaduje vykonanie prehľadu literatúry, analýzy a hodnotenia najmodernejších metód testovania neurotoxicity (s výnimkou vývojovej neurotoxicity, DNT), ktoré sú v súčasnosti dostupné alebo v štádiu vývoja s cieľom podporiť partnerské preskúmanie účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Ako je podrobne uvedené v časti 2 súťažných podkladov, ktoré sú dostupné online.
Ako je podrobne uvedené v časti 2 súťažných podkladov, ktoré sú dostupné online.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Ako je podrobne uvedené v časti 2 súťažných podkladov, ktoré sú dostupné online.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Míľniky
22/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
04/02/2016 14:30
05/02/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 247-448664 Oznámenie o obstarávaní 22/12/2015 00:00