Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Audio-foto-video-multimediálne laboratórne práce a súvisiace tovary a služby – v...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
08/02/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
PO/2015-27/A4.
Audio-foto-video-multimediálne laboratórne práce a súvisiace tovary a služby – verejná súťaž PO/2015-27/A4.
Účelom tejto medziinštitucionálnej rámcovej zmluvy je poskytnúť zúčastneným inštitúciám a agentúram EÚ odborné služby a tovary pre zachovanie, digitalizáciu a distribúciu ich audiovizuálnej produkcie.Obstarávanie sa týka poskytovania technických služieb a tovarov, ktoré sú potrebné na dlhodobé uchovávanie audiovizuálnej produkcie zúčastnených inštitúcií a agentúr podľa odborných noriem, jej digitalizáciu, súpis a distribúciu zainteresovaným stranám.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
30/12/2015 00:00
08/02/2016 23:59
08/02/2016 17:00
15/02/2016 00:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Audio, video a multimédiá
— Prenos/duplikácia na všetky existujúce a budúce analógové a digitálne médiá.— Digitálna úprava a digitalizácia existujúcich programov vrátane obnovy a jednoduchej editácie.— Dodanie rozličných spotrebných tovarov (štítky, obaly, škatule pre všetky formy médií, obálky rôznych formátov a akékoľvek iné spotrebné tovary a nahrávacie médiá používané v každodennom riadení audio a video archívov).— Súpis audiovizuálnych dokumentov.— Súvisiace služby: tlač obalov a identifikačných štítkov, balenie a distribúcia.
Časť 2
Fotografie
— Tlač v rôznych formátoch používaním súborov predložených príslušnými útvarmi Komisie.— Strih a retušovacie práce.— Rozšírenie/zarámovanie obrázkov.— Digitalizácia.— Dodanie rozličných spotrebných tovarov (súbory pre ukladanie fotografií, vystužené obálky, kartónové valce, atramentové náplne, nahrávacie médiá a akékoľvek iné spotrebné tovary používané v každodennom riadení fotografických archívov).— Súpis fotografických dokumentov.— Súvisiace služby: balenie a distribúcia.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 252-461152
Oznámenie o obstarávaní
30/12/2015 00:00