Údaje o výzve na predloženie ponúk

Some formal parts of the documents and references to the draft contract and to the Financial Regulation will be revised and updated in January. The technical parts will not suffer any changes. A Corrigendum will be published in TED.
Názov:
Nástroj MSP – fáza 3: prístup na nové geografické trhy – program účasti na zámor...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
01/03/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/H2020/SME/2016/002.
Nástroj MSP – fáza 3: prístup na nové geografické trhy – program účasti na zámorských veľtrhoch.
Všeobecným cieľom nástroja MSP je vytváranie rastu a pracovných miest v podporovaných MSP a reagovanie na spoločenské problémy. To sa dosiahne prostredníctvom podpory rozvoja a uvádzania inovačných produktov/služieb/procesov zo strany MSP na trh. Táto podpora má formu priamych grantov, služieb odborného vedenia a komercionalizácie obchodných inovácií.V rámci fázy 3 je cieľom nástroja MSP „Prístup na nové geografické trhy – program účasti na zámorských veľtrhoch“ uľahčenie prístupu financovaných MSP na kľúčové medzinárodné veľtrhy na nových geografických trhoch mimo Európskej únie a v krajinách zapojených do programu Horizont 2020. Financované MSP by, samozrejme, mali prospech aj z účasti na veľtrhoch v Európe. Treba však priznať, že regionálne a národné agentúry na podporu podnikania pravidelne organizujú spoločné stánky pre inovačné MSP na hlavných veľtrhoch v Európe (veľtrh Hannover Messe, Svetový kongres mobilných technológií v Barcelone a mnohé ďalšie). Podpora zastúpenia na veľtrhoch v Európe by tak bola duplicitná, alebo by dokonca vytvárala zbytočný pocit konkurencie. Táto výzva na predloženie ponúk sa bude preto sústrediť výlučne na hlavné veľtrhy v zámorí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
30/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
01/03/2016 23:59
11/03/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 017-024828
Korigendum
26/01/2016 00:00
2015/S 252-461136
Oznámenie o obstarávaní
30/12/2015 00:00