Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pevné telefónne služby pre Europol.
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
10/02/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
D/C1/1515.
Pevné telefónne služby pre Europol.
Táto výzva na súťaž sa zameriava na uspokojenie potrieb Europolu týkajúcich sa pevných telefónnych služieb. Stručne povedané, zahŕňa:— migráciu zo súčasného telefónneho riešenia (ISDN30, PSTN a ISDN2) na navrhované riešenie dodávateľa pre pevnú telefóniu (scenár 1+2), pričom sa ponechá infraštruktúra vo vlastníctve Europolu,— poskytovanie hlasových komunikačných služieb: prichádzajúce hovory, odchádzajúce hovory z pevnej linky na pevnú linku a z pevnej linky na mobilnú linku medzi Europolom a akoukoľvek zemepisnou zónou a hovory z pevnej linky na osobitné štátne čísla (bez poplatku, za prémiovú sadzbu, čísla núdzového volania atď.), a tiež údržbu, monitorovanie, výkazníctvo a správu zmlúv.Europol sa môže zároveň rozhodnúť vybudovať druhé pracovisko s kancelárskym priestorom a dátovým centrom pravdepodobne v Holandsku (tzv. „niekde v Holandsku“).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
29/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
10/02/2016 23:59
12/02/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 022-034224
Korigendum
02/02/2016 00:00
2015/S 251-459833
Oznámenie o obstarávaní
29/12/2015 00:00