Údaje o výzve na predloženie ponúk

A corrigendum has been published. The new deadline for the request to participate is 15/02/2016. Some of the tender documents have been updated.
Názov:
Nástroj podnikateľskej komunity a akadémie MSP.
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
23/03/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/H2020/SME/2016/001.
Nástroj podnikateľskej komunity a akadémie MSP.
V nadväznosti na pracovný program na roky 2016 – 2017 v rámci rámcového programu „Výskum a inovácia“ Horizont 2020, časť 7 – inovácie v MSP je cieľom tejto súťaže realizovať 2 z činností, ktorých cieľom je zaviesť služby komercializácie pre príjemcov nástroja MSP (fáza 3) integrovaným spôsobom. Toto bude zahŕňať: prístup k financovaniu, budovanie komunity, budovanie partnerstiev (okrem iného s veľkými podnikmi), zvýšenie brandingu/zviditeľnenia, budovanie siete a vzdelávacie príležitosti.
Služby
Súťažný dialóg
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
30/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
23/03/2016 23:59
15/02/2016 23:59
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 017-024829 Korigendum 26/01/2016 00:00
2015/S 252-461138 Oznámenie o obstarávaní 30/12/2015 00:00