Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Programový manažér pre program technickej pomoci pre ekologické finančné systémy...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/10/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
21/11/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-010963-002
Programový manažér pre program technickej pomoci pre ekologické finančné systémy (Green Gateway)
Verejný obstarávateľ plánuje vybrať programového manažéra na koordináciu programu ekologických finančných systémov (EFS). Všeobecným cieľom programu EFS je podporovať čisté finančné systémy odolné voči zmene klímy, ktoré v konečnom dôsledku podporia súkromný sektor pri zavádzaní investícií súvisiacich s klímou a environmentálne udržateľnými investíciami. Dosiahne sa to poskytnutím budovania kapacít a podpory centrálnym bankám a orgánom dohľadu, ktorými sa zavádzajú najlepšie postupy poskytovania úverov týkajúce sa ekologického financovania z hľadiska konaní, postupov a produktov dostupných finančným sprostredkovateľom.Manažér programu bude koordinovať tím riadenia programu EFS vrátane siete odborníkov EIB. Tím riadenia programu bude dohliadať na program EFS a bude zodpovedný za niekoľko prierezových činností. Všeobecným cieľom správcu programu je účinne a efektívne koordinovať program v súlade s postupmi fondu EIB a IKI.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
71356200
LU
Míľniky
19/10/2022 00:00
21/11/2022 23:59
22/11/2022 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 202-573550
Oznámenie o obstarávaní
19/10/2022 00:00