Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
OC/EFSA/AMU/2015/04 – Odborná príprava v oblasti systematických revízií alebo os...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
26/02/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
OC/EFSA/AMU/2015/04
OC/EFSA/AMU/2015/04 – Odborná príprava v oblasti systematických revízií alebo osobitných krokov systematických revízií pre posúdenie rizík Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.
Úrad plánuje vybrať dodávateľa na poskytnutie série kurzov odbornej prípravy prispôsobených potrebám v oblasti systematických revízií (alebo v oblasti konkrétnych krokov systematických revízií) pri vedeckých hodnoteniach potravín a krmív.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Míľniky
31/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
26/02/2016 14:30
03/03/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 253-462301
Oznámenie o obstarávaní
31/12/2015 00:00