Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
EEA/COM/22/002 – Služby v oblasti písania a redakčnej úpravy (dve časti)
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/10/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
09/12/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/2022/OP/0038
EEA/COM/22/002 – Služby v oblasti písania a redakčnej úpravy (dve časti)
Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytovanie služieb v oblasti písania a služieb redakčnej úpravy a korektúr. Písanie bude zahŕňať: písanie a prepisovanie vedeckého obsahu ako aj poskytovanie poradenstva a konzultácií o obsahu vedeckých publikácií, vypracovanie kľúčových posolstiev a dolaďovanie znenia a prispôsobenie obsahu požadovanému publiku. Redakčná úprava a korektúry zahŕňajú služby v oblasti redakčnej úpravy a korektúr publikácií EEA v anglickom jazyku. Tieto môžu zahŕňať správy, informačné správy, webové správy a ukazovatele. Texty, ktoré sa budú redakčne upravovať, budú prevažne určené na publikovanie na webe.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
2,000,000.00 EUR
79500000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/10/2022 00:00
09/12/2022 14:00
12/12/2022 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1 – služby v oblasti písania
Táto časť sa týka služieb písania vedeckých textov o problematike životného prostredia v angličtine pre rôzne cieľové skupiny vrátane tvorcov politík v oblasti životného prostredia a súvisiacich oblastiach, vedcov, akademických pracovníkov, podnikateľov, médií a širokej verejnosti.
Časť 2
Časť 2 – služby redakčnej úpravy a korektúr
Táto časť sa týka služieb redakčnej úpravy a korektúr publikácií EEA v anglickom jazyku. Tieto môžu zahŕňať správy, informačné správy, webové správy a ukazovatele. Texty, ktoré sa budú redakčne upravovať, budú prevažne určené na publikovanie na webe.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 204-576823
Oznámenie o obstarávaní
21/10/2022 00:00