Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
OC/EFSA/PRAS/2015/08 – „Zber a analýza údajov o zvyškoch pesticídov v peli a nek...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
18/02/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
OC/EFSA/PRAS/2015/08
OC/EFSA/PRAS/2015/08 – „Zber a analýza údajov o zvyškoch pesticídov v peli a nektáre“.
Cieľom vypísania tohto obstarávacieho konania je začleniť nové dostupné dôkazy do systému hodnotenia rizík, aby bol reálnejší. Úlohy v rámci tejto výzvy, zahŕňajú analýzu a generovanie údajov na pokrytie nedostatku údajov v súvisiacej oblasti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Míľniky
31/12/2015 00:00
Nie je k dispozícii
10/02/2016 23:59
12/02/2016 00:00
18/02/2016 14:30
19/02/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 012-016175 Korigendum 19/01/2016 00:00
2015/S 253-462299 Oznámenie o obstarávaní 31/12/2015 00:00