Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora a stimulácia investícií podnikateľských anjelov v EÚ
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2023
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
EISMEA/2022/OP/0024
Podpora a stimulácia investícií podnikateľských anjelov v EÚ
Podnikateľskí anjeli zohrávajú kľúčovú úlohu pri financovaní, koučingu a podpore rozvoja podnikov. Cieľom tejto činnosti je posilniť inovačné a investičné ekosystémy pre začínajúce a rozširujúce sa spoločnosti v EÚ vzhľadom na ich rozvoj a rast, najmä podporou podnikateľských anjelov a ich syndikátov. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom nasledovných opatrení:— stimulovanie tvorby a vytvárania skupín podnikateľských anjelov v krajinách, v ktorých zostávajú neprítomní alebo slabí (napr. rozvoj programov budovania kapacít, ako sú školenia stimulujúce prenos znalostí medzi dobre etablovanými a vznikajúcimi/rudimentárnymi skupinami podnikateľských anjelov);— prepojenie podnikateľských anjelov v celej Európe s cieľom podporiť tvorbu toku transakcií a uľahčiť cezhraničné investície, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom pomôcť spoločnostiam rozširovať sa v EÚ a potom v zahraničí;— poradenstvo pre vnútroštátne/regionálne orgány v oblasti zriadenia spoluinvestičných nástrojov s podnikateľskými anjelmi, ktoré zaangažujú príslušné organizácie, ako sú národné podporné banky a akcelerátory začínajúcich podnikov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
79900000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79900000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/07/2023 00:00
15/09/2023 10:00
15/09/2023 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 169-531566
Korigendum
04/09/2023 00:00
2023/S 141-449946
Oznámenie o obstarávaní
25/07/2023 00:00