Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vonkajšia pomoc v oblasti administratívnych služieb, služieb riadenia projektov ...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/01/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
02/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1589
Vonkajšia pomoc v oblasti administratívnych služieb, služieb riadenia projektov a obchodnej analýzy na riaditeľstve finančnej kontroly EIB
Táto výzva na predloženie ponúk je otvorená na účely obstarania vonkajšej pomoci pri vykonávaní administratívnych služieb v účtovníctve, výkazníctve a súvisiacich oblastiach, ako aj na obstaranie vonkajšej pomoci v oblasti riadenia projektov a obchodnej analýzy v oblasti účtovníctva, výkazníctva a súvisiacich oblastiach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement
79211000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/01/2020 00:00
02/03/2020 15:00
04/03/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Administratívnu služby
Časť 1 sa týka služieb súvisiacich so širokou škálou účtovných a administratívnych úloh v oblasti finančnej kontroly. Požadované služby sú zoskupené do 3 obchodných oblastí:— administratívne výdavky,— účtovníctvo a výkazníctvo a— ďalšie súvisiace oblasti.
Časť 2
Služby riadenia projektu a obchodnej analýzy
Časť 2 zahŕňa služby riadenia projektu a obchodnej analýzy.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 021-045414
Oznámenie o obstarávaní
30/01/2020 00:00