Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vzdelávacia kampaň o témach EÚ, PO/2016-03/BUC.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
16/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
PO/2016-03/BUC.
Vzdelávacia kampaň o témach EÚ, PO/2016-03/BUC.
Cieľom tejto zákazky je poskytnutie súboru činností, ktoré umožnia, aby sa žiaci v Rumunsku dozvedeli viac o Európskej únii, jej histórii, politikách a najnovšom vývoji v oblasti európskych záležitostí. Kampaň by mala zahŕňať predovšetkým 4 súbory činností: — súťaž Eurokvíz, — kampaň a súťaž Európsky líder, — vývoj a údržba online platformy angažovanosti, — návštevy a diskusie v školách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
08/03/2016 00:00
16/05/2016 16:00
24/05/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 081-143194
Korigendum
26/04/2016 00:00
2016/S 058-097023
Korigendum
23/03/2016 00:00
2016/S 047-077320
Oznámenie o obstarávaní
08/03/2016 00:00