Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Charakterizácia rádioaktívneho odpadu prostredníctvom gama spektroskopie a meran...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/11/2022
Dátum uzávierky:
14/11/2023
Stav:
Otvoriť
Informácie
JRC/KRU/2022/RP/3032-PIN
Charakterizácia rádioaktívneho odpadu prostredníctvom gama spektroskopie a merania neutrónovej koincidencie
Služby sa požadujú s cieľom zabezpečiť bezpečnú likvidáciu rádioaktívneho odpadu inštitútu. Jednotlivé projekty demontáže a likvidácie nepretržite produkujú rádioaktívny odpad, ktorého rádioaktívny inventár (vrátane obsahu jadrového materiálu) musí byť presne a spoľahlivo určený pomocou počítača N koincidencie a gama spektroskopie, aby bolo možné ho správne zlikvidovať. Stanovenie obsahu jadrového materiálu v nehomogénnej matrici odpadu je založené na vedecky veľmi náročnej metóde merania pomocou modelových kódov.
Služby
Plánovaná výzva na predkladanie ponúk uverejnená v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ
Otvoriť
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
1,450,000.00 EUR
1,450,000.00 EUR
90521000
DE122
Additional CPV Supplementary CPV
71350000
90521000
Podmienky účasti
Míľniky
21/11/2022 00:00
14/11/2023 23:59
10/01/2023
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 224-645578
Predbežné oznámenie
21/11/2022 00:00