Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Ťažba odpadu z mora: pilotný projekt „Výlov odpadu z mora“.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/07/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
10/09/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.D.2/SER/2012/0039
Ťažba odpadu z mora: pilotný projekt „Výlov odpadu z mora“.
Tento pilotný projekt sa zaoberá odpadom, ktorý sa už v morskom prostredí nachádza. Pilotný projekt sa zameriava na pomoc členským štátom EÚ pri dosahovaní cieľa stanoveného v rámcovej smernici o námornej stratégii (2008/56/ES) (MSFD), ktorý sa týka dosiahnutia „dobrého stavu životného prostredia“ (GES) v morských vodách EÚ do konca roka 2020 v súvislosti s morským odpadom prostredníctvom environmentálnej činnosti s použitím inovatívneho systému na zber/ťažbu odpadu. Ciele tohto projektu sú: hodnotenie najlepších postupov; príprava projektov „Výlov odpadu z mora“; šírenie výsledkov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
17/07/2012 00:00
Nie je k dispozícii
10/09/2012 16:00
24/09/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 135-223965 Oznámenie o obstarávaní 17/07/2012 00:00