Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsku environmentálnu agentúru.
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
12/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/ADS/16/002.
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsku environmentálnu agentúru.
Európska environmentálna agentúra (EEA) plánuje uzavrieť rámcovú zmluvu na dodávku tovarov, v rámci ktorej bude obstarávať nábytok pre svoju konferenčnú miestnosť, ako aj súvisiace služby, napríklad demontáž a odstránenie súčasného zastaraného nábytku, montáž a inštaláciu nových položiek, demonštráciu použitia nábytku, ako aj technickú podporu počas záručnej lehoty. Okrem toho chce EEA podľa potreby vymeniť kancelársky a pomocný nábytok, ktorý je už inštalovaný v jej kanceláriách a zasadacích miestnostiach.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
02/07/2016 00:00
12/08/2016 16:00
22/08/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 126-224589
Oznámenie o obstarávaní
02/07/2016 00:00