Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka, inštalácia a údržba audiovizuálneho zariadenia a spotrebných materiálov...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
15/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/ADS/16/003.
Dodávka, inštalácia a údržba audiovizuálneho zariadenia a spotrebných materiálov vrátane technickej podpory na mieste a poradenstva.
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzavrieť zmluvnú dohodu na poskytovanie 1) údržby a opravy audiovizuálneho zariadenia vrátane návštev na poskytnutie preventívnej údržby, 2) zabezpečenie inštalácie a výmen audiovizuálneho zariadenia, 3) dodávku spotrebného materiálu pre audiovizuálne zariadenie, 4) dodávku a inštaláciu nového audiovizuálneho zariadenia a 5) poskytnutie poradenských služieb súvisiacich so službami 1 – 4 uvedenými vyššie. Podrobné informácie nájdete v oddiele 6 súťažných podkladov (príloha I).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
12/05/2016 00:00
15/06/2016 16:00
22/06/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 091-162455
Oznámenie o obstarávaní
12/05/2016 00:00