Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora analýzy investícií do kybernetickej bezpečnosti a odolnosti podnikov (ob...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/12/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
13/01/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA/2022/OP/0026
Podpora analýzy investícií do kybernetickej bezpečnosti a odolnosti podnikov (obnovené)
ENISA plánuje uzatvoriť zmluvu na služby, ktoré podporia:a) zber a spracovanie údajov o:— investíciách do kybernetickej bezpečnosti a prevádzkovej odolnosti subjektov súkromného a verejného sektora,— iných témach záujmu (napr. náklady na incidenty, aspekty dodávateľského reťazca atď.) so zameraním na poskytnutie dôkazov pre politické rozhodnutia,b) posúdenie vplyvu politiky na investície do kybernetickej bezpečnosti a odolnosť podnikov v EÚ,c) identifikáciu:— trhových tendencií a veľkých očakávaných zmien vrátane identifikácie tendencií, ktoré sú hnacou silou stratégie a investícií,— trendov v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane spôsobu, akým prevádzkovatelia organizujú svoju kybernetickú bezpečnosť, nedostatky v zdrojoch a zručnostiach, prognózy a vývoj na strane dopytu a ponuky na trhu,d) rozvoj:— poznatkov v akejkoľvek inej problematike súvisiacej s ekonomikou kybernetickej bezpečnosti,— metodík, taxonómie a terminológií na zber údajov a pochopenie vplyvu investícií do kybernetickej bezpečnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
1,200,000.00 EUR
1,200,000.00 EUR
73000000
EL303
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/12/2022 00:00
13/01/2023 18:00
16/01/2023 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 242-696724
Oznámenie o obstarávaní
15/12/2022 00:00