Údaje o výzve na predloženie ponúk

Important! La date limite de soumission des offres est postposée au 02/05/2016, 17h30. La date d'ouverture des offres étant postposée au 11/05/2016, 10h00. Les soumissionnaires ayant déjà soumis une offre peuvent s'ils l'estiment nécessaire en raison des informations complémentaires publiées, soit envoyer un corrigendum à leur offre, soit envoyer une nouvelle offre endéans le nouveau délai de soumission des offres.
Názov:
Dodávka nábytku pre jasle, materské školy a zariadenia pre starostlivosť o deti ...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/02/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
02/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB.DR.2/PO/2015/077/687
Dodávka nábytku pre jasle, materské školy a zariadenia pre starostlivosť o deti s montážou alebo bez montáže.
Dodávka a v prípade potreby inštalácia nábytku pre jasle, materské školy a zariadenia pre starostlivosť o deti s montážou alebo bez montáže v budovách Komisie, Rady EÚ a Európskej školy Brusel III (Ixelles) v regióne hlavného mesta Brusel a jeho okolí, ako aj v jasliach, materských školách a zariadeniach pre starostlivosť o deti, ktoré má Komisia v Luxemburgu (LU) a Ispre (IT).
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
16/02/2016 00:00
02/05/2016 17:30
11/05/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 072-124987 Korigendum 13/04/2016 00:00
2016/S 062-106283 Korigendum 30/03/2016 00:00
2016/S 032-051093 Oznámenie o obstarávaní 16/02/2016 00:00