Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the financial bid form (Annex 2 to the tender specifications) has been replaced by a new version ("version 2"). Please make sure to use this version when preparing your tenders.
Názov:
Dodávka elektronických preukazov a tlačiarní na preukazy pre Belgicko a Luxembur...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/12/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
HR/2022/OP/0073
Dodávka elektronických preukazov a tlačiarní na preukazy pre Belgicko a Luxembursko
Túto výzvu na predkladanie ponúk vyhlásilo a riadi Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť (Riaditeľstvo pre bezpečnosť).Riaditeľstvo pre bezpečnosť má za úlohu zaistiť bezpečnosť zamestnancov, informácií, budov a vybavenia Európskej komisie. V tomto kontexte je HR.DS zodpovedné za kontrolu prístupu do budov Komisie.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
35123400
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/12/2022 00:00
28/02/2023 16:00
28/02/2023 16:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Predtlačené elektronické preukazy
Dodávka elektronických preukazov a tlačiarní na preukazy pre Belgicko a Luxembursko.
Časť 2
Prispôsobiteľné elektronické preukazy
Dodávka elektronických preukazov s termografickým prispôsobením.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 010-020164
Korigendum
13/01/2023 00:00
2022/S 247-713749
Oznámenie o obstarávaní
22/12/2022 00:00