Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bioštatistické služby
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/12/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
24/02/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2022/SMS/24218
Bioštatistické služby
Rozsahom tejto výzvy je poskytnutie výstupov v oblasti bioštatistiky uplatňovanej na zdravotné údaje, najmä v rámci epidemiológie a verejného zdravia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
85100000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
85100000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/12/2022 00:00
24/02/2023 16:00
28/02/2023 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 027-077041
Korigendum
07/02/2023 00:00
2022/S 248-721500
Oznámenie o obstarávaní
23/12/2022 00:00