Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcové zmluvy na poradenské služby na podporu hodnotiaceho oddelenia operácií E...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/02/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
15/04/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
HL-1294.
Rámcové zmluvy na poradenské služby na podporu hodnotiaceho oddelenia operácií EIB.
Európska investičná banka (EIB) by chcela identifikovať až 6 hospodárskych subjektov, ktoré môžu poskytovať vysokokvalitné služby týkajúce sa hodnotenia. Tieto subjekty musia mať vysokú úroveň odbornosti v oblasti metodiky a nástrojov hodnotenia. Uchádzači musia byť schopní preukázať, že vykonali komplexné hodnotenia, a svoju spôsobilosť vyberať vhodných odborníkov pre príslušný sektor s náležitými technickými a jazykovými zručnosťami potrebnými na dokončenie poverení hodnotenia v širokej škále krajín, sektorov a produktov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
16/02/2016 00:00
Nie je k dispozícii
01/04/2016 23:59
Nie je k dispozícii
15/04/2016 23:59
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 032-051088 Oznámenie o obstarávaní 16/02/2016 00:00