Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the deadline for the submission of tenders has been extended until 29th March 2016 (17h00 in case of hand delivery.
Názov:
Služby výroby filmov.
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/02/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/03/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 530.
Služby výroby filmov.
Predmetom tejto výzvy na súťaž je poskytnutie služieb Európskemu dvoru audítorov, čo sa týka výroby krátkych filmov: scenár a tvorba scenárov, natáčanie a strih, výroba zvukovej stopy a produkcia na rôznych médiách (HD formát pre TV, internet alebo DVD).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
17/02/2016
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
29/03/2016 17:00
30/03/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 061-102545 Korigendum 26/03/2016
2016/S 033-052434 Oznámenie o obstarávaní 17/02/2016