Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štatistické služby týkajúce sa parity kúpnej sily (PKS) pre investičný majetok a...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/C/2016/004.
Štatistické služby týkajúce sa parity kúpnej sily (PKS) pre investičný majetok a nemocničné služby.
Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na súťaž sú rozdelené na tieto časti: časť 1: koordinácia cenového prieskumu týkajúceho sa parity kúpnej sily (PKS) pre tovar na vybavenie v roku 2017; časť 2: koordinácia cenových prieskumov týkajúcich sa PKS v oblasti stavebníctva v roku 2017 a 2018; časť 3: koordinácia cenových prieskumov týkajúcich sa PKS v oblasti nemocničných služieb v rokoch 2017 – 2020.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
02/03/2016 00:00
08/04/2016 16:30
15/04/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Koordinácia cenového prieskumu týkajúceho sa parity kúpnej sily (PKS) pre tovar na vybavenie v roku 2017 Tovar na vybavenie predstavuje veľký podiel tvorby hrubého fixného kapitálu vrátane strojov, elektrických a optických zariadení, dopravného vybavenia a softvéru. Cenový prieskum o tovare na vybavenie sa vykonáva každý druhý rok. Táto časť zahŕňa prieskum, ktorý sa má vykonať v roku 2017. Prípravy na tento prieskum sa začnú v roku 2016 a overenie prieskumu bude ukončené v roku 2018. Práca zahŕňa prieskum vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
Časť 2 Koordinácia cenových prieskumov týkajúcich sa PKS v oblasti stavebníctva v roku 2017 a 2018 Cenový prieskum v oblasti stavebníctva sa vykonáva priebežne v priebehu 2 rokov, a to nasledujúcim spôsobom: — 1. rok: rodinný dom, budova ľahkého priemyslu a most (celkovo: približne 340 položiek), — 2. rok: dom portugalského alebo severského typu, byt, kancelárska budova, renovácia budovy a asfaltová cesta (celkovo: tiež približne 340 položiek). Táto časť sa týka prieskumov, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2017 a 2018. Práca zahŕňa prieskum vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
Časť 3 Koordinácia cenových prieskumov týkajúcich sa PKS v oblasti nemocničných služieb v rokoch 2017 – 2020 Nemocničné služby predstavujú veľký podiel výdavkov na zdravotníctvo. Každý rok sa zisťujú ceny za predchádzajúce 3 roky, čím sa umožňuje revízia údajov poskytnutých v predchádzajúcich rokoch. Práca zahŕňa všetkých 37 zúčastnených krajín, čo sa týka prieskumov, ktoré sa vykonajú v rokoch 2017 až 2020.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 043-070157 Oznámenie o obstarávaní 02/03/2016 00:00