Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
VP-1289 Náborové služby pre skupinu EIB.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
25/04/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
VP-1289.
VP-1289 Náborové služby pre skupinu EIB.
Výber poskytovateľov služieb na pomoc skupine EIB pri identifikácii vhodných profilov na špecifické voľné pracovné miesta.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
15/03/2016 00:00
Nie je k dispozícii
25/04/2016 23:59
Nie je k dispozícii
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vedúci pracovníci
Poskytovateľ služieb poskytne skupine EIB vhodné profily na pozície vedúcich pracovníkov.
Časť 2
Špecializovaní odborní pracovníci
Skupina EIB pravidelne uskutočňuje nábor rôznych typov profilov, ako napr. podnikových bankárov a projektových finančníkov, investičných úradníkov, úradníkov v oblasti úverových rizík, bankových a finančných právnikov, ekonómov, inžinierov a odborníkov na kapitálové trhy, spracovanie transakcií a riadenie likvidity portfólia. Existuje tiež potreba uskutočniť nábor odborníkov na ostatné podnikové oblasti, ako napríklad z oblasti informačných technológií, ľudských zdrojov, komunikácií, finančnej kontroly a prekladov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 155-280009
Korigendum
12/08/2016 00:00
2016/S 052-086099
Oznámenie o obstarávaní
15/03/2016 00:00