Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10645 – Poskytovanie IT služieb týkajúcich sa systému CIBA
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
25/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10645.
AO 10645 – Poskytovanie IT služieb týkajúcich sa systému CIBA
Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať 2 hospodárske subjekty na poskytovanie IT služieb týkajúcich sa systému tvorby rozpočtov (CIBA). Predmetom tejto výzvy na súťaž je poskytovanie počítačových služieb týkajúcich sa údržby a vývoja softvéru systému CIBA. CIBA je systém kriticky dôležitý pre kontinuitu činností, ktorý podporuje rozpočtový postup a proces vzniku rozpočtu Európskej únie. CIBA je viacjazyčný redakčný systém, ktorý kombinuje čísla a text vo formáte, v ktorom je možné získať prístup k obom týmto základným rozpočtovým prvkom a používať ich (opakovane) vo viacerých rôznych situáciách. Okrem toho sa CIBA používa na zakódovanie rozhodnutí pri určitých míľnikoch počas procesu. CIBA používajú subjekty s viacerými rôznymi úlohami počas rozpočtového postupu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
12/04/2016 00:00
25/05/2016 16:00
31/05/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 071-123364
Oznámenie o obstarávaní
12/04/2016 00:00