Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.CAT.OP.016: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb podpory týkajúcich sa sprá...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/04/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.CAT.OP.016.
16.CAT.OP.016: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb podpory týkajúcich sa správy rádiového frekvenčného spektra pre Európske obranné spoločenstvo.
EDA bude vystupovať ako sprostredkovateľ medzi zúčastnenými členskými štátmi a dodávateľom, ktorého úlohy budú zahŕňať: — poskytnutie štúdií na žiadosť aspoň 2 zúčastnených členských štátov, — na požiadanie účasť na odborných stretnutiach, ktoré zúčastnené členské štáty nie sú schopné obsadiť, — poskytnutie správ o štúdiách a stretnutiach pre spoločenstvo, — účasť na stretnutiach projektového tímu pre rádiové frekvenčné spektrum (2 až 3 jednodňové stretnutia ročne) podľa potreby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
03/03/2016 00:00
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 044-072033
Oznámenie o obstarávaní
03/03/2016 00:00